Maharashtra Tourism Devlopment Corporation Recruitment 2023:- महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामध्ये 10वी,12वी पास उमेदवारांना नोकरीची सुवर्णसंधी!

Spread the love

Maharashtra Tourism Devlopment Corporation Recruitment 2023

Maharashtra Tourism Devlopment Corporation Recruitment 2023
महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ अंतर्गत विविध रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे.या भरती प्रक्रियेसाठी पात्र तसेच इच्छुक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले आहेत.ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ही 05 सप्टेंबर 2023 असणार आहे.भरती प्रक्रियेसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता तसेच इतर आवश्यक अर्हता पुढील प्रमाणे असणार आहे.अचूक तसेच अधिक माहिती जाणून घेण्याकरिता मुळ जाहिरात वाचावी.

संस्थेचे नाव – महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ

एकूण रिक्त पदे- 39 पदे

रिक्त पदांचा तपशील –

पदाचे नावएकूण रिक्त पदे
1)सहायक अधीक्षक (गट – क)01 पद
2)कनिष्ठ अभियंता (गट – क)01 पद
3) जतन सहायक (गट – क) 02 पदे
4)तंत्र सहायक (गट – क) 06 पदे
5)मार्गदर्शक व्याख्याता (गट – क) 01 पदे
6)उप आवेक्षक (गट – क)06 पदे
7)छायाचित्र चालक (गट – क)01 पद
8)अभिलेखाधिकरी (गट – ब अराजपत्रित)01 पद
9) फार्शीज्ञात संकलक (गट – क) 01 पद
10)रसायनशास्त्रज्ञ (गट – क) 01 पद
11)संशोधन सहायक (गट – क) 01 पद
12)संकलक (गट – क) 02 पदे
13)सहायक छायाचित्रकार (गट – क) 01 पद
14)ग्रंथालय लिपिक -नि -भांडारपाल (गट – क)01 पद
15)अभिलेख परिचर (गट – क)01 पद
16)तंत्रज्ञ मदतनीस (गट – क)01 पद
17)अधिक्षक (गट – ब- अराजपत्रित)02 पदे
18)सहायक (गट – क)02 पदे
19)सहायक संशोधन अधिकारी(गट – ब- अराजपत्रित)04 पदे
20)सहायक (गट – क)02 पदे
21)टिपण्णी सहायक (गट – क)01 पद

नियुक्तीचे ठिकाण – महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ,मुंबई

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नावआवश्यक शैक्षणिक पात्रता/इतर अर्हता
1)सहायक अधीक्षक (गट – क). 01कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कला,वाणिज्य,विज्ञान,कायदा,अभियांत्रिकी किंवा कृषी शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे किंवा शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही समतुल्य अर्हता.
2)कनिष्ठ अभियंता (गट – क)शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचा स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील डिप्लोमा किंवा इतर कोणतीही समतुल्य अर्हता असणे आवश्यक आहे.
3) जतन सहायक (गट – क) i)शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचा स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदवी किंवा डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.तसेच इतर कोणतीही शासनमान्य समतुल्य अर्हता असणे आवश्यक आहे.
ii)सदर विषयातील किमान 03 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
4)तंत्र सहायक (गट – क) शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किंवा संस्थेची प्राचीन भारतीय इतिहास/संस्कृती/मध्ययुगीन भारतीय इतिहास या विषयातील पदव्यूत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.किंवा इतर कोणतीही शासनमान्य समतुल्य अर्हता असणे आवश्यक आहे.किंवा संस्कृत/पाली आणि प्राकृत विषयात पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
5)मार्गदर्शक व्याख्याता (गट – क) i)कोणत्याही मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळाकडून 10वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii)शैक्षणिक अर्हता धारण केल्यानंतर मार्गदर्शकाच्या कामाचा किमान 01 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
6)उप आवेक्षक (गट – क)i)कोणत्याही मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळाकडून 10वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii)शासन मान्यताप्राप्त Building Supervisor कोर्स मधील प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
7)छायाचित्र चालक (गट – क) i)कोणत्याही मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळाकडून 10वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) शासन मान्यता प्राप्त संस्थेचे फोटोग्राफीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
iii) इनडोअर आणि आऊटडोअर फोटोग्राफी,विकास,कॉपी छपाईचा किमान 02 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
8)अभिलेखाधिकरी (गट – ब अराजपत्रित)i) मान्यताप्राप्त संस्थेची किंवा विद्यापीठाची कला शाखेतील इतिहास विषयाची “आधुनिक भारताचा इतिहास” या मुख्य विषयासह किमान द्वितीय वर्गातील पदवी धारण केलेली असावी.
9) फार्शीज्ञात संकलक (गट – क) i) मान्यताप्राप्त संस्थेची किंवा विद्यापीठाची कला शाखेतील इतिहास हा मुख्य विषय घेऊन फारसी विषयासह किमान द्वितीय वर्गातील पदवी धारण केलेली असावी.
ii) फारसी आणि इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
10)रसायनशास्त्रज्ञ (गट – क) i) मान्यताप्राप्त संस्थेची किंवा विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील रसायनशास्त्र या मुख्य विषयासह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii)शासकीय विभागातील किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेतील काॅन्झरवेशन लॅबोरेटरी मधील दस्तऐवज परिक्षणाच्या कामाचा किमान 02 वर्ष कालावधीचा कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
11)संशोधन सहायक (गट – क) i) मान्यताप्राप्त संस्थेची किंवा विद्यापीठाची कला शाखेतील इतिहास विषयाची “आधुनिक भारताचा इतिहास” या मुख्य विषयासह किमान द्वितीय वर्गातील पदवी धारण केलेली असावी.
ii)मोडी लिपीचे देवनागरी लिपीत लिप्यंतर करण्याची माहिती असणे आवश्यक आहे.
12)संकलक (गट – क) i) मान्यताप्राप्त संस्थेची किंवा विद्यापीठाची कला शाखेतील इतिहास विषयाची “आधुनिक भारताचा इतिहास” या मुख्य विषयासह किमान द्वितीय वर्गातील पदवी धारण केलेली असावी.
ii)मोडी लिपीचे देवनागरी लिपीत लिप्यंतर करण्याची माहिती असणे आवश्यक आहे.
13)सहायक छायाचित्रकार (गट – क) i)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक परीक्षा मंडळाने घेतलेली 12वी विज्ञान शाखेची प्रमाणपत्र परीक्षा दुसऱ्या श्रेणीने उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
ii)शासन मान्यता प्राप्त संस्थेचे फोटोग्राफीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
iii)पायाभूत छायाचित्रणाचा किमान 02 वर्षांचा गुणवत्ता मान्य अनुभव असावा.
iv)छायाचित्रणाच्या मुद्रण व विकास या प्रक्रियेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
14)ग्रंथालय लिपिक -नि -भांडारपाल (गट – क)i)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक परीक्षा मंडळाने घेतलेली 12वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) ग्रंथालय शास्त्राचा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
iii)कोणत्याही शासकीय विभागात किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ग्रंथालय लिपिक -नि -भांडारपाल या पदावर किमान 02 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
15)अभिलेख परिचर (गट – क)i)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक परीक्षा मंडळाने घेतलेली 10वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) अभिलेख अद्ययावत ठेवणे, विभागवार व वर्षवार अभिलेख व्यवस्थित लावणे,अभिलेखांची गणना करणे या कामाचा किमान 03 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
16)तंत्रज्ञ मदतनीस (गट – क)i)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक परीक्षा मंडळाने घेतलेली 10वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) छायाचित्रणाचे प्राथमिक ज्ञान व किमान 02 वर्षांचा अनुभव असल्यास प्राधान्य.
17)अधिक्षक (गट – ब- अराजपत्रित)i) शासन मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
18)सहायक (गट – क)i) शासन मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
19)सहायक संशोधन अधिकारी(गट – ब- अराजपत्रित)i) शासन मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची अर्थशास्त्र, इतिहास किंवा समाजशास्त्र या विषयातील स्तानक पदवी धारण केलेली असावी.
20)सहायक (गट – क)i) शासन मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची अर्थशास्त्र, इतिहास किंवा समाजशास्त्र या विषयातील स्तानक पदवी धारण केलेली असावी.
21)टिपण्णी सहायक (गट – क)i) शासन मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा
18 ते 45 वर्ष

परीक्षेचे स्वरूप – ऑनलाईन

अर्ज शुल्क –
अमागास वर्गीय – ₹1000/-
मागासवर्गीय – ₹900/-

अर्ज प्रक्रिया सुरु होण्याची दिनांक
15 ऑगस्ट 2023

अर्ज स्विकारण्याची अंतिम मुदत –
05 सप्टेंबर 2023

मुळ जाहिरात PDF📝येथे क्लिक करा
ऑनलाईन अर्ज लिंकयेथे क्लिक करा
अधिकृत वेबसाईट 🌍येथे क्लिक करा

🔴Important note and appeal🔴
All the above information is collected from government websites, government GR, magazines, newspapers, Google Stories, YouTube, Instagram, Twitter and other websites. The presented information is also changed from time to time due to government policies.
Therefore, the information on this site may have changed after the information displayed by us, so the information on this site should be considered. Our team will not be responsible if you suffer any loss in legal matters or any other matter from the information on this website.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ऍप ग्रुपला जॉईन व्हा.

Leave a comment