MIDC Recruitment 2023 Apply Online :- MIDC मध्ये विविध रिक्त तब्बल 802 पदांची मेगा भरती,त्वरित अर्ज करा!

Spread the love

MIDC RECRUITMENT 2023 APPLY ONLINE

MIDC Recruitment 2023 Apply Online
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ अंतर्गत विविध रिक्त 802 पदांची भरती प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे.सदर जाहिरातीचे Notification यांच्या official वेबसाईट वर जाहीर केले आहे.भरती प्रक्रियेद्वारे गट – अ,ब आणि क प्रवर्गातील रिक्त पदांची भरती केली जाणार आहे.या भरती प्रक्रियेत 10वी उत्तीर्ण ते पदवीधर उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळणार आहे.इच्छुक तसेच पात्र उमेदवारांनी आपले अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाचे आहेत.ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ही 25 सप्टेंबर 2023 असणार आहे.अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी कृपया मुळ जाहिरात वाचावी.

MIDC Recruitment 2023 Apply Online

संस्थेचे नाव – महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ

एकूण रिक्त पदे- 802 पदे

रिक्त पदांचा तपशील –

पदाचे नावएकुण रिक्त पदे
1)कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)गट – अ03 पदे
2)उपअभियंता (स्थापत्य)गट – अ13 पदे
3)उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)गट – अ03 पदे
4)सहयोगी रचनाकार गट – अ02 पदे
5)उप रचनाकार गट – अ02 पदे
6)उप मुख्य लेखा अधिकारी गट- अ02 पदे
7)सहायक अभियंता (स्थापत्य)गट – ब107 पदे
8)सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत)गट – अ21 पदे
9)सहायक रचनाकार गट – ब 07 पदे
10)सहायक वास्तूशास्त्रज्ञ गट – ब02 पदे
11)लेखा अधिकारी गट – ब03 पदे
12)क्षेत्र व्यवस्थापक गट – ब08 पदे
13)कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)गट – ब17 पदे
14)कनिष्ठ अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)गट – ब02 पदे
15)लघुलेखक (उच्च श्रेणी) गट – क 14 पदे
16)लघुलेखक (निम्न श्रेणी) गट – क20 पदे
17)लघुटंकलेखक गट – क07 पदे
18)सहाय्यक गट – क03 पदे
19)लिपिक टंकलेखक गट – क66 पदे
20)वरिष्ठ लेखापाल गट – क06 पदे
21)तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी -2) गट – क 32 पदे
22) वीजतंत्री (श्रेणी -2) गट – क18 पदे
23)पंपचालक (श्रेणी -2) गट – क 103 पदे
24)जोडारी (श्रेणी -2) गट – क34 पदे
25)सहायक आरेखक गट – क 09 पदे
26)अनुरेखक गट – क 49 पदे
27)गाळणी निरीक्षक गट – क02 पदे
28)भूमापक गट – क 26 पदे
29)विभागीय अग्निशमन अधिकारी गट – अ 01 पदे
30)सहायक अग्निशमन अधिकारी गट – क08 पदे
31)कनिष्ठ संचार अधिकारी गट – क 02 पदे
32)वीजतंत्री श्रेणी -2 (ऑटोमोबाईल) गट – क01 पद
33)चालक यंत्र चालक गट – क22 पदे
34)अग्निशमन विमोचक गट – क187 पदे

नियुक्तीचे ठिकाण – महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ,मुंबई

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नावआवश्यक शैक्षणिक पात्रता/अर्हता
1)कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)गट – अI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी विषयातील पदवी किंवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदवार.
II)स्थापत्य अभियांत्रिकी विषयातील पदव्यूत्तर पदवीधारकांसाठी संबंधित अभियांत्रिकी कामासाठी किमान 3 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे तसेच पदवीधारकासाठी 7 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
2)उपअभियंता (स्थापत्य)गट – अI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी विषयातील पदवी किंवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदवार.
II)स्थापत्य अभियांत्रिकी विषयातील पदव्यूत्तर पदवीधारकांसाठी संबंधित अभियांत्रिकी कामासाठी किमान 3 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
3)उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)गट – अI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी विषयातील पदवी किंवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदवार.
II)विद्युत/यांत्रिकी विषयातील पदव्यूत्तर पदवीधारकांसाठी संबंधित अभियांत्रिकी कामासाठी किमान 3 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
4)सहयोगी रचनाकार गट – अI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तूशास्त्रज्ञ विषयातील पदवी किंवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदवार.
II)नगररचना विषयातील पदव्युत्तर पदवी ME (Town Planning) किंवा Industrial Town
Planning मधील पदवी/डिप्लोमा.
5)उप रचनाकार गट – अI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तूशास्त्रज्ञ विषयातील पदवी किंवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे उमेदवार.
II)नगररचना अथवा तत्संबंधीच्या कमाविषयीचा किमान 03 वर्षांचा अनुभव.
6)उप मुख्य लेखा अधिकारी गट – अI) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वित्तीय व्यवस्थापनाची (MBA)(Finance) किमान B+ किंवा तत्सम श्रेणी.
7)सहायक अभियंता (स्थापत्य)गट – बI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी विषयातील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
8)सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत)गट – अI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी विषयातील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
9)सहायक रचनाकार गट – ब I)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी/नगररचना/वास्तुशास्त्र विषयातील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.किंवा समतुल्य अर्हता धारण करणारे उमेदवार.
10)सहायक वास्तूशास्त्रज्ञ गट – बI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वास्तुशास्त्र विषयातील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
11)लेखा अधिकारी गट – बI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
12)क्षेत्र व्यवस्थापक गट – बI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
13)कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)गट – बI) मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण मंडळाचा स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेचा 03 वर्षांचा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
14)कनिष्ठ अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)गट – बI) मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण मंडळाचा विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी शाखेचा 03 वर्षांचा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
15)लघुलेखक (उच्च श्रेणी) गट – क I)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)राज्य शासनाची मराठी लघुलेखनाची 100 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी 40 श.प्र.मि. व मराठी 40 श.प्र.मि. टंकलेखनाची वेगाची परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
16)लघुलेखक (निम्न श्रेणी) गट – क I)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)राज्य शासनाची मराठी लघुलेखनाची 80 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी 40 श.प्र.मि. व मराठी 40 श.प्र.मि. टंकलेखनाची वेगाची परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
17)लघुटंकलेखक गट – कI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)राज्य शासनाची मराठी लघुलेखनाची 60 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी 40 श.प्र.मि. व मराठी 40 श.प्र.मि. टंकलेखनाची वेगाची परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
18)सहाय्यक गट – कI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)सेवेत दाखल झाल्यानंतर 02 वर्षाच्या आत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.
19)लिपिक टंकलेखक गट – कI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)राज्य शासनाची मराठी टंकलेखनाची 30 श.प्र.मि व इंग्रजी टंकलेखनाची 40 श.प्र.मि वेगाची परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
III)MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.
20)वरिष्ठ लेखापाल गट – कI)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
21)तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी -2) गट – क I)शासकीय किंवा शासनमान्य औद्योगिक शिक्षण संस्थेची आरेखक स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत या विषयातील अभ्यासक्रम परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
22) वीजतंत्री (श्रेणी -2) गट – क I)10वी परीक्षा उत्तीर्ण व इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मधील ITI उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनुज्ञापक मंडळाचे क्षमता प्रमाणपत्र धारक असणे आवश्यक आहे.
23)पंपचालक (श्रेणी -2) गट – क I)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाची शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II) तारतंत्री या ट्रेड मधील ITI परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
24)जोडारी (श्रेणी -2) गट – क I)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाची शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)वेल्डर या ट्रेड मधील ITI परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
25)सहायक आरेखक गट – क I)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाची विज्ञान विषय घेऊन 12वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)संगणक प्रणालीतील Auto -CAD प्रणालीचा अभ्यासक्रम पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
III) अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
26)अनुरेखक गट – क I)शासन मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी विषयातील आरेखनाचा अभ्यासक्रम पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)संगणक प्रणालीतील Auto -CAD प्रणालीचा अभ्यासक्रम पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
27)गाळणी निरीक्षक गट – कI) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची (रसायनशास्त्र या मुख्य विषयासह)विज्ञान शाखेतील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
28)भूमापक गट – क I)शासन मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील भूमापक विषयातील अभ्यासक्रम पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)संगणक प्रणालीतील Auto -CAD प्रणालीचा अभ्यासक्रम पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
29)विभागीय अग्निशमन अधिकारी गट – अ I)मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)गृह मंत्रालय,भारत सरकार यांच्या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय,नागपूर येथील बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग (बी.ई.फायर) अथवा ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन फायर इंजिनिअरिंग उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
30)सहायक अग्निशमन अधिकारी गट – कI) बी.एससी.भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र विषय घेऊन किमान 50% मार्क घेऊन उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
31)कनिष्ठ संचार अधिकारी गट – क I)बी.ई.(इलेक्ट्रॉनिक आणि टेलीकमुनिकेशन) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
32)वीजतंत्री श्रेणी -2 (ऑटोमोबाईल) गट – कI) माध्यमिक शालांत परीक्षा 10वी (S.S.C) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)शासनमान्य संस्थेचा ऑटो इलेक्ट्रिशियनचा कोर्स पूर्ण केलेला असावा.
33)चालक यंत्र चालक गट – कI) माध्यमिक शालांत परीक्षा 10वी (S.S.C) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II)वाहन चालक या पदावर 3 वर्षांचा काम केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
III)वैध जड वाहन चालविण्याचा परवाना असणे आवश्यक.
IV. मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक.
34)अग्निशमन विमोचक गट – कI) माध्यमिक शालांत परीक्षा 10वी (S.S.C) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
II) राष्ट्रीय अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र,महाराष्ट्र शासन,मुंबई यांचा अग्निशमन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
III)MS-CIT उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा

18 ते 38 वर्ष

परीक्षेचे स्वरूप – ऑनलाईन

अर्ज शुल्क –

अमागास वर्गीय -₹1000/-

मागास प्रवर्ग -₹900/-

मुळ जाहिरात PDFयेथे क्लिक करा
ऑनलाईन अर्ज लिंक 🔗येथे क्लिक करा
अधिकृत वेबसाईट 🌍येथे क्लिक करा

🔴Important note and appeal🔴
All the above information is collected from government websites, government GR, magazines, newspapers, Google Stories, YouTube, Instagram, Twitter and other websites. The presented information is also changed from time to time due to government policies.
Therefore, the information on this site may have changed after the information displayed by us, so the information on this site should be considered. Our team will not be responsible if you suffer any loss in legal matters or any other matter from the information on this website.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ऍप ग्रुपला जॉईन व्हा.

Leave a comment