MPSC Bharti 2023 :- MPSC अंतर्गत 823 रिक्त पदांची मेगाभरती,PSI होण्याची सुवर्णसंधी!

Spread the love

MPSC BHARTI 2023

MPSC Bharti 2023
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगा अंतर्गत विविध विभागातील रिक्त 823 पदे भरण्याकरिता नुकतीच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या जाहिरातीच्या माध्यमातून राज्यातील प्रशासनामधील सहायक कक्ष अधिकारी,राज्य कर निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरिक्षक पदांची भरती केली जाणार आहे.इच्छुक तसेच पात्र उमेदवारांनी आपले अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाचे आहेत.ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 01 सप्टेंबर 2023 असणार आहे.अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी कृपया मुळ जाहिरात वाचावी.

MPSC Bharti 2023

संस्थेचे नाव – महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग

एकूण रिक्त पदे- 823 पदे

रिक्त पदांचा तपशील –

पदाचे नावएकुण रिक्त पदे
1)सहायक कक्ष अधिकारी गट – ब (अराजपत्रित)42 पदे
2)सहायक कक्ष अधिकारी07 पदे
3)राज्य कर निरीक्षक गट – ब (अराजपत्रित) 93 पदे
4)पोलिस उपनिरिक्षक गट – ब (अराजपत्रित)603 पदे
5)दुय्यम निबंधक श्रेणी-१/मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (अराजपत्रित) 78 पदे

नियुक्तीचे ठिकाण – संपूर्ण महाराष्ट्र

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नावआवश्यक शैक्षणिक पात्रता
1)सहायक कक्ष अधिकारी गट – ब (अराजपत्रित)i) संविधीक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.
ii) पदवी परीक्षेच्या शेवटच्या वर्षातील उमेदवार पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील.परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरिता अर्ज स्विकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
iii) Intership किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज स्विकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे.
iv) उमेदवाराला मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
2)सहायक कक्ष अधिकारीi) संविधीक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.
ii) पदवी परीक्षेच्या शेवटच्या वर्षातील उमेदवार पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील.परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरिता अर्ज स्विकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
iii) Intership किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज स्विकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे.
iv) उमेदवाराला मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
3)राज्य कर निरीक्षक गट – ब (अराजपत्रित)i) संविधीक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.
ii) पदवी परीक्षेच्या शेवटच्या वर्षातील उमेदवार पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील.परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरिता अर्ज स्विकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
iii) Intership किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज स्विकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे.
iv) उमेदवाराला मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
4)पोलिस उपनिरिक्षक गट – ब (अराजपत्रित)i) संविधीक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.
ii) पदवी परीक्षेच्या शेवटच्या वर्षातील उमेदवार पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील.परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरिता अर्ज स्विकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
iii) Intership किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज स्विकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे.
iv) उमेदवाराला मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
5)दुय्यम निबंधक श्रेणी-१/मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (अराजपत्रित) i) संविधीक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.
ii) पदवी परीक्षेच्या शेवटच्या वर्षातील उमेदवार पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील.परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरिता अर्ज स्विकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
iii) Intership किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज स्विकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे.
iv) उमेदवाराला मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

पोलिस उपनिरिक्षक पदाकरीता आवश्यक शारीरिक अर्हता

1)उंची
i) पुरुष उमेदवार -165 सें.मी. अनवाणी (कमीत कमी)
ii) महिला उमेदवार – 157 सें.मी. अनवाणी (कमीत कमी)
2)छाती
i)पुरुष उमेदवार – न फुगविता 79 सें.मी. (फुगविण्याची क्षमता किमान 5 सें.मी आवश्यक.

पोलिस उपनिरिक्षक पदाकरीता आवश्यक शारीरिक चाचणी
1) गोळाफेक
i) पुरुष उमेदवार – वजन 7.260 kg कमाल गुण -25
ii) महिला उमेदवार – वजन 4 kg कमाल गुण -20

2) पुल अप्स
i) पुरूष उमेदवार – कमाल गुण-20

3)धावणे
i) पुरुष उमेदवार – 800 मीटर कमाल गुण -50
ii) महिला उमेदवार – 400 मीटर कमाल गुण -50

4)लांब उडी
i)पुरुष उमेदवार – कमाल गुण 15
ii)महिला उमेदवार – कमाल गुण 30

वेतनश्रेणी –
₹38,600-1,22,800/-

वयोमर्यादा

परीक्षेचे स्वरूप – ऑफलाईन

अर्ज शुल्क –
अमागास प्रवर्ग – ₹ 544/-
मागास प्रवर्ग – ₹ 344/-

अर्ज प्रक्रिया सुरु होण्याची दिनांक
18 ऑगस्ट 2023

अर्ज स्विकारण्याची अंतिम मुदत –
01 सप्टेंबर 2023

मुळ जाहिरात PDFयेथे क्लिक करा
अधिकृत वेबसाईट 🌍येथे क्लिक करा

🔴Important note and appeal🔴
All the above information is collected from government websites, government GR, magazines, newspapers, Google Stories, YouTube, Instagram, Twitter and other websites. The presented information is also changed from time to time due to government policies.
Therefore, the information on this site may have changed after the information displayed by us, so the information on this site should be considered. Our team will not be responsible if you suffer any loss in legal matters or any other matter from the information on this website.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ऍप ग्रुपला जॉईन व्हा.

Leave a comment