SambhajiNagar Mahanagarpalika Bharti 2023 :- छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका अंतर्गत 114 रिक्त पदांची भरती !

Spread the love

Sambhajinagar Mahanagarpalika Bharti 2023

SambhajiNagar Mahanagarpalika Bharti 2023
महानगरपालिकेतील नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना नोकरीची संधी उपलब्ध झाली आहे.छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका अंतर्गत विविध 114 रिक्त पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले आहेत.इच्छुक तसेच पात्र उमेदवारांनी आपले अर्ज करण्याचे आवाहन महानगरपालिके मार्फत करण्यात आले आहे. सदर भरती प्रक्रियेद्वारे रिक्त पदांची सरळ सेवेने भरती केली जाणार आहे.ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ही 12 सप्टेंबर 2023 असणार आहे.सविस्तर माहितीसाठी मुळ जाहिरात वाचावी.

SambhajiNagar Mahanagarpalika Bharti 2023

संस्थेचे नाव – छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका

एकूण रिक्त पदे- 114 पदे

रिक्त पदांचा तपशील –

पदाचे नाववेतनएकूण रिक्त पदे
1)कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)₹38,600-1,22,800/-26 पदे
2)कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)₹38,600-1,22,800/-07 पदे
3)कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)₹38,600-1,22,800/-10 पदे
4)लेखा परीक्षक (गट – क)₹38,600-1,22,800/-01 पदे
5)लेखापाल₹38,600-1,22,800/-02 पदे
6)विद्युत पर्यवेक्षक₹29,200-92,300/-03 पदे
7)स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक/अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण निरीक्षक (गट – क)₹29,200-92,300/-13 पदे
8)स्वच्छ्ता निरीक्षक.₹29,200-92,300/-07 पदे
9)पशुधन पर्यवेक्षक₹25,500-81,100/-02 पदे
10)प्रमुख अग्निशामक₹25,500-81,100/-09 पदे
11)उद्यान सहाय्यक₹21,700-69,100/-02 पदे
12)कनिष्ठ लेखा परीक्षक₹19,900-63,200/-02 पदे
13)अग्निशामक₹19,900-63,200/-20 पदे
14)लेखा लिपिक₹19,900-63,200/-10 पदे

नियुक्तीचे ठिकाण – छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नावआवश्यक शैक्षणिक पात्रता/इतर अर्हता
1)कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)i)कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी (Civil) शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
2)कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)i)कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची मेकॅनिकल अभियांत्रिकी (Mechanical) शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
3)कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)i)कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी (Electrical) शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
4)लेखा परीक्षक (गट – क)i)कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) लेखा/लेखा परीक्षण विषयक कामाचा किमान 03 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
iii) निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारास विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
iv)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
5)लेखापालi)कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) लेखा/लेखा परीक्षण विषयक कामाचा किमान 03 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
iii) निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारास विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
iv)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
6)विद्युत पर्यवेक्षकi) कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा इलेक्ट्रिकल (Electrical) अभियांत्रिकीचा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून 10वी(S.S.C) परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
iii)तसेच तारतंत्री या ग्रेड मधील NCVT मान्यता प्राप्त संस्थेतून ITI उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
iv)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
7)स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक/अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण निरीक्षक (गट – क)i)कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा स्थापत्य अभियांत्रिकी (Civil) शाखेचा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.किंवा
ii)शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा स्थापत्य अभियांत्रिकी (Civil) सहाय्यकाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
iii)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
8)स्वच्छ्ता निरीक्षकi) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii)स्वच्छ्ता निरीक्षक पदाचा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
iii)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
9)पशुधन पर्यवेक्षकi)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून 12वी(H.S.C) परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii)मान्यता प्राप्त विद्यापीठाचा पशुसंवर्धन शाखेचा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
iii)शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील कामाचा किमान 02 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
iv)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
10)प्रमुख अग्निशामकi)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून 10वी(S.S.C) परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र/महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी यांचा 6 महिने कालावधीचा अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/प्रगत पाठ्यक्रम (Advanced Course) पुर्ण करणे आवश्यक आहे.
iii)शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अग्निशामक (Fireman) या पदावर किमान 03 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
iv)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
v) शारीरिक पात्रता
a) उंची – 165 सें.मी.(महिला उमेदवारांना 157 सें.मी.
b) छाती साधारण 81 सें.मी. फुगवून 86 सें.मी. (महिला उमेदवारांना लागू नाही.)
c) वजन – 50 Kg (महिला -46 Kg)
d) दृष्टी – चांगली (बिना चष्म्याने दृष्टी 6/6 तसेच Ishihara Chart नुसार रांगदृष्टी चांगली.)
e)वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय 30 वर्षापेक्षा जास्त असू नये.
11)उद्यान सहाय्यकi) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस.सी (होर्टिकल्चर्स) ॲग्रिकल्चर/बॉटनी/फॉरेस्ट्री पदवी/वनस्पती शास्त्रातील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii)शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील कृषी विज्ञान क्षेत्रातील उद्यान निरिक्षक किंवा समकक्ष पदावरील किमान 03 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
iii)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
12)कनिष्ठ लेखा परीक्षकi) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) मराठी टंकलेखनाचे 30 श.प्र.मी. आणि इंग्रजी टंकलेखनाचे 40 श.प्र.मी वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे.
iii)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
13)अग्निशामकi)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून 10वी(S.S.C) परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) राष्ट्रीय/राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र/महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी यांचा 6 महिने कालावधीचा अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/प्रगत पाठ्यक्रम (Advanced Course) पुर्ण करणे आवश्यक आहे.
iii)शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अग्निशामक (Fireman) या पदावर किमान 03 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
iv)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
v) शारीरिक पात्रता
a) उंची – 165 सें.मी.(महिला उमेदवारांना 157 सें.मी.
b) छाती साधारण 81 सें.मी. फुगवून 86 सें.मी. (महिला उमेदवारांना लागू नाही.)
c) वजन – 50 Kg (महिला -46 Kg)
d) दृष्टी – चांगली (बिना चष्म्याने दृष्टी 6/6 तसेच Ishihara Chart नुसार रांगदृष्टी चांगली.)
e)वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय 30 वर्षापेक्षा जास्त असू नये.
14)लेखा लिपिकi) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
ii) मराठी टंकलेखनाचे 30 श.प्र.मी. आणि इंग्रजी टंकलेखनाचे 40 श.प्र.मी वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे.
iii)उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा
18 ते 38 वर्ष

परीक्षेचे स्वरूप – ऑनलाईन

अर्ज शुल्क –
मागास प्रवर्ग – ₹900/-
अमागास प्रवर्ग – ₹1000/-

अर्ज प्रक्रिया सुरु होण्याची दिनांक
23 ऑगस्ट 2023

अर्ज स्विकारण्याची अंतिम मुदत –
12 सप्टेंबर 2023

मुळ जाहिरात PDF 📝येथे क्लिक करा
ऑनलाईन अर्ज लिंक 🔗येथे क्लिक करा
अधिकृत वेबसाईट 🌍येथे क्लिक करा

🔴Important note and appeal🔴
All the above information is collected from government websites, government GR, magazines, newspapers, Google Stories, YouTube, Instagram, Twitter and other websites. The presented information is also changed from time to time due to government policies.
Therefore, the information on this site may have changed after the information displayed by us, so the information on this site should be considered. Our team will not be responsible if you suffer any loss in legal matters or any other matter from the information on this website.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ऍप ग्रुपला जॉईन व्हा.

Leave a comment