ZP Pune Bharti 2023 :- पुणे जिल्हा परिषद मध्ये होणार ग्रामसेवक , आरोग्यसेवक भरती ,आजच आपला अर्ज करा!

Spread the love

ZP PUNE BHARTI 2023

ZP Pune Bharti 2023
जिल्हा परिषद भरतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.जिल्हा परिषद पुणे मार्फत नुकतेच एका जाहिरातीद्वारे रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया जाहीर करण्यात आलेली आहे.या भरती प्रक्रियेद्वारे जिल्हा परिषदेतील गट क संवर्गातील विविध विभागातील पदे सरळसेवेने भरती केली जाणार आहे.या मध्ये आरोग्य सेवक,आरोग्य पर्यवेक्षक,कंत्राटी ग्रामसेवक,पशुधन पर्यवेक्षक,कृषी विस्तार अधिकारी आदी रिक्त पदांची भरती केली जाणार आहे.या भरती प्रक्रियेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे.अधिक माहितीसाठी मुळ जाहिरात वाचावी.

ZP PUNE BHARTI 2023

ZP Pune Bharti 2023

संस्थेचे नाव – जिल्हा परिषद पुणे

एकूण रिक्त पदे- 1000

रिक्त पदांचा तपशील

पदाचे नावरिक्त पदांची संख्या
1.आरोग्य सेवक(पुरुष)40% 124 पदे
2.आरोग्य सेवक(पुरुष)50%
128 पदे
3.आरोग्य परिचारिका(महिला)436 पदे
4.औषध निर्माण अधिकारी25 पदे
5.कंत्राटी ग्रामसेवक 37 पदे
6.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)(बांधकाम,ग्रामीण पाणी पुरवठा)33 पदे
7.कनिष्ठ आरेखक02 पदे
8.कनिष्ठ लेखा अधिकारी03 पदे
9.कनिष्ठ सहाय्यक 67 पदे
10.कनिष्ठ सहाय्यक लेखा 16 पदे
11.मुख्य सेविका/पर्यवेक्षिका 09 पदे
12.पशुधन पर्यवेक्षक30 पदे
13.प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ04 पदे
14.रींगमन (दोरखंडवाला) 01 पद
15.वरिष्ठ सहाय्यक 08 पदे
16.वरिष्ठ सहाय्यक लेखा09 पदे
17.विस्तार अधिकारी (कृषी)02 पदे
18.विस्तार अधिकारी (पंचायत)03 पदे
19.विस्तार अधिकारी (शिक्षण)(वर्ग 3 श्रेणी 2)02 पदे
20.विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) 02 पदे
21.स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघु पाटबंधारे)59 पदे

नियुक्तीचे ठिकाण – जिल्हा परिषद पुणे

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नावआवश्यक शैक्षणिक पात्रता
1.आरोग्य सेवक(पुरुष)40% मान्यता प्राप्त शिक्षण मंडळाकडून 12वी परीक्षा विज्ञान विषयासह उत्तीर्ण असणे आवश्यक.तसेच बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी यांच्यासाठी आवश्यक असलेला 01 वर्षाचा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला नसल्यास निवड झाल्यानंतर 03 संधींमध्ये पूर्ण करणे आवश्यक.
2.आरोग्य सेवक(पुरुष)50% मान्यता प्राप्त शिक्षण मंडळाकडून 12वी परीक्षा विज्ञान विषयासह उत्तीर्ण असणे आवश्यक.ज्या उमेदवारांनी राष्ट्रीय मलेरिया प्रतिबंध कार्यक्रम अंतर्गत हंगामी क्षेत्र कर्मचारी म्हणून 90 दिवसांचा अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.तसेच बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी यांच्यासाठी आवश्यक असलेला 01 वर्षाचा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला नसल्यास निवड झाल्यानंतर 03 संधींमध्ये पूर्ण करणे आवश्यक.
3.आरोग्य परिचारिका(महिला)ज्या उमेदवारांची अर्हता प्राप्त साह्याकरी प्रसाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषद किंवा विदर्भ परीचर्या परिषदेमध्ये नोंदणी झालेली असेल किंवा अशा नोंदणीसाठी पात्र असणारे उमेदवार.
4.औषध निर्माण अधिकारीऔषध निर्माण शास्त्रातील पदवी किंवा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक तसेच औषध शाळा अधिनियम 1948 खालील औषध निर्माते असणारे उमेदवार देखील पात्र असतील.
5.कंत्राटी ग्रामसेवक कोणत्याही मान्यता प्राप्त शिक्षण मंडळाकडून 12वी परीक्षा किमान 60% गुणांसह उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
किंवा
शासन मान्य संस्थेचा अभियांत्रिकीचा 03 वर्षांचा डिप्लोमा.
किंवा
शासन मान्य संस्थेची समाजकल्याण पदवी (बी एस डब्लू)
किंवा
कृषीचा 02 वर्षांचा डिप्लोमा उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य.
किंवा
कृषी शाखेची 04 वर्षांची पदवी प्राप्त असल्यास प्राधान्य.
किंवा
संगणक हाताळणीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक.
6.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)(बांधकाम,ग्रामीण पाणी पुरवठा)कोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी किंवा 03 वर्षांचा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
7.कनिष्ठ आरेखककोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची विद्युत अभियांत्रिकीची पदवी किंवा 03 वर्षांचा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
8.कनिष्ठ लेखा अधिकारीकोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण तसेच सरकारी कार्यालय,व्यापारी भागीदार संस्था किंवा स्थानिक प्राधिकरण मधील किमान 05 वर्षांचा कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
9.कनिष्ठ सहाय्यक कोणत्याही मान्यता प्राप्त शिक्षण मंडळाकडून 12वी परीक्षा उत्तीर्ण तसेच मराठी टंकलेखन मध्ये प्रती मिनिट 30 शब्द या गतीने प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक किंवा टंकलेखन मध्ये 50% गुणांसह 12वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
10.कनिष्ठ सहाय्यक लेखा कोणत्याही मान्यता प्राप्त शिक्षण मंडळाकडून 12वी परीक्षा उत्तीर्ण तसेच मराठी टंकलेखन मध्ये प्रती मिनिट 30 शब्द या गतीने प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक किंवा टंकलेखन मध्ये 50% गुणांसह 12वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
11.मुख्य सेविका/पर्यवेक्षिका ज्या महिला उमेदवारांनी संविधिक विद्यापीठाची समाजशास्त्र किंवा गृहविज्ञान किंवा शिक्षण किंवा बालविकास किंवा पोषण या विषयातील स्तानक ही पदवी असणे आवश्यक.
12.पशुधन पर्यवेक्षककोणत्याही संविधिक विद्यापीठातून पशुवैद्यकीय शास्त्राची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक किंवा महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त संस्था,कृषी विद्यापीठे मधील डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
13.प्रयोगशाळा तंत्रज्ञकोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापीठातून भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा वनस्पतीशास्त्र किंवा जीवशास्त्र किंवा प्राणीशास्त्र किंवा सूक्ष्म जीवशास्त्र यासह विज्ञान शाखेची पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
किंवा
(हाफकिन संस्थेच्या वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रशास्त्र मध्ये डिप्लोमा उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य)
14.रींगमन (दोरखंडवाला) शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.जड माल वाहन अथवा जड प्रवाशी वाहन चालविण्याचा परवाना तसेच किमान 01 वर्षाचा वाहन चालविण्याचा अनुभव आवश्यक.
ज्या उमेदवाराकडे विंधन यंत्राद्वारे 02 वर्ष खुदाईचा अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
15.वरिष्ठ सहाय्यक कोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापीठाचे पदवी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
16.वरिष्ठ सहाय्यक लेखाकोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी लेखा शास्त्र व लेखा परीक्षा या विशेष विषयांसह उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
17.विस्तार अधिकारी (कृषी)महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त विद्यापीठातून कृषी शाखेची पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
18.विस्तार अधिकारी (पंचायत)विधीद्वारे संस्थापित विद्यापीठाची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.तसेच ग्रामीण समाज कल्याण व स्थानिक विकास कार्यक्रमांचा 03 वर्षांचा अनुभव असल्यास प्राधान्य.
19.विस्तार अधिकारी (शिक्षण)(वर्ग 3 श्रेणी 2)कोणत्याही शासन मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची बी.ए/बी.कॉम किंवा बी.एस.सी पदवी परीक्षा किमान 50% गुणांसह उत्तीर्ण असणे आवश्यक.ज्या उमेदवारांनी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची बी.एड. अथवा समक्षक पदवी उत्तीर्ण केली आहे त्याचबरोबर माध्यमिक,उच्च माध्यमिक,अध्यापक विद्यालयातील शासनमान्य पदावर किमान 03 वर्षांचा अध्यापनाचा किंवा प्रशासनाचा अनुभव असणे आवश्यक.
20.विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) संविधिमान्य विद्यापीठाची विज्ञान,कृषी,वाणिज्य किंवा वाड्:मय शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित अथवा सांख्यिकी विषयासह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
21.स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघु पाटबंधारे)कोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी किंवा डिप्लोमा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.

वयोमर्यादा
मागासवर्गीय – 18 ते 45 वर्ष
खुला प्रवर्ग – 18 ते 40 वर्ष

परीक्षेचे स्वरूप – ऑनलाईन

अर्ज शुल्क
मागासवर्गीय – ₹900/-
खुला प्रवर्ग – ₹1000/-

अर्ज प्रक्रिया सुरु होण्याची दिनांक
05 ऑगस्ट 2023

अर्ज स्विकारण्याची अंतिम मुदत –
25 ऑगस्ट 2023

मुळ जाहिरात PDFयेथे क्लिक करा
ऑनलाईन अर्ज लिंकयेथे क्लिक करा
अधिकृत वेबसाईटयेथे क्लिक करा

How to apply for ZP Pune Bharti 2023

  • या भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येणार आहेत त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करणे अपेक्षित आहे.

•अर्ज करताना उमेदवारांनी आपल्या मोबाईल क्रमांक, ई मेल आयडी अचूक असण्याची खात्री करून घ्यावी.

•अर्ज भरताना सही,फोटो तसेच कागदपत्रे योग्य आणि काळजीपूर्वक अपलोड करावीत.

•अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ही 25 ऑगस्ट 2023 आहे त्यामुळे त्याच्या अगोदर अर्ज करणे बंधनकारक आहे त्यानंतर कसलीही तक्रार चालणार नाही.

🔴Important note and appeal🔴

All the above information is collected from government websites, government GR, magazines, newspapers, Google Stories, YouTube, Instagram, Twitter and other websites. The presented information is also changed from time to time due to government policies.
Therefore, the information on this site may have changed after the information displayed by us, so the information on this site should be considered. Our team will not be responsible if you suffer any loss in legal matters or any other matter from the information on this website.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ऍप ग्रुपला जॉईन व्हा.

Leave a comment